Tính năng

Quy trình

  • ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
   • - Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm.

    - Ký kết hợp đồng.

  ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
   
  • TẠO TÀI KHOẢN SỬ DỤNG Voip
   • Khởi tạo tài khoản và cấu hình dịch vụ theo yêu cầu Khách hàng

  TẠO TÀI KHOẢN SỬ DỤNG Voip
   
  • Đào tạo và Chuyển giao
   • Chuyển giao tài khoản và đào tạo sử dụng dịch vụ với Khách hàng

  Đào tạo và Chuyển giao
   
  • Hỗ trợ dịch vụ
   • Hỗ trợ xử lý sự cố và giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình sử dụng

  Hỗ trợ dịch vụ
   

Bảng giá

  VPBX - 10 VPBX - 20 VPBX - 30 VPBX - 50 Lớn hơn  50
Phí khởi tạo 500,000 750,000 1,000,000 FREE FREE
Phí thuê bao/ tháng 490,000 790,000 1,090,000 2,290,000 Liên hệ
Phí dịch vụ công thêm
Thay đổi lời chào 99,000 VNĐ/lần
Quản lý ghi âm cuộc gọi thời hạn 30 ngày (optional) 40,000 VNĐ/ 1 Extension

 

Tư vấn bán hàng

Liên hệ